nonrelevant
MÁTÉ BARTHA / web / BEHANCE / nonrelevant on fb
home / ask something / archive / theme / pages : 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Hat hindosztáni férfiú buzgón tapogatottEgy elefántot, mert olyat még sose láthatott,Lévén, hogy szegény, mind a hat vak hindosztáni volt.
Az egyik tapogatja csak robosztus oldalát,És máris mondja, vágja rá a bölcs szentenciát:„Akár a fal, éppoly lapos az elefánt! Nahát!”
Agyart érint a második, símát és hengerest,és egy kissé bökőset is, hűvöset és hegyest.„Lándzsaszerű az elefánt”, állítja egyenest.
A harmadiknak a keze, ahogy nyúlkál haránt,Egy tekergő tömlőhöz ér; merészen beleránt.„Értem!”, kiáltja fennen ő, „Kígyó az elefánt!”
A negyedik egy térd körül motoz. Keze mohó.„Csodálatos formája van”, lelkendezik, „Hohó!Fatörzsszerű az elefánt, ez már nyilvánvaló!”
Az ötödik véletlenül fület fog, melyhez ővakon is jól ért. Válasza az itt következő:„Az elefánt vékony, s lebeg, akár a legyező.”
A hatodik egy ideig a semmibe kapkodott,Aztán egy csápoló farkat a markába ragadott.„Kötélforma az elefánt”, imígy nyilatkozott.
A hindosztáni, mind a hat bőszen vitatkozott;Amit tapasztalt, ahhoz mind vadul ragaszkodott.S lám, mindnek volt igaza is, s mind is csalatkozott.”
nonrelevant on facebook